Nya svenska ID06 väljer CardPlus

Nya svenska ID06 väljer CardPlus

Det svenska ID06 AB har valt CardPlus Sverige AB som leverantör av det nya säkra ID06-kortet.  Chipet i de nuvarande kortet, EM och Mifare Classic, uppfyller inte längre dagens säkerhetskrav, varför det nya kortet förses med ett Java-kompatibelt chip, som bygger på öppen teknik. Detta möjliggör utvecklandet av nya, innovativa lösningar och eftersom kortet fungerar i Microsoft-miljö kan kortet bl.a. användas till; inpassering, för att låsa utrymmen med värdefullt innehåll, öppna en dator och att öppna specifika program.

Kortleveransen innefattar 1 milj. kort, chipinitialisering samt leveranser till de svenska ID06-medlemsföretagen. CardPlus AB kommer dessutom att erbjuda kortläsare som är anpassade efter marknadens nya behov.

ID06 AB

ID06 kommer nu med en ny standard för ID06-kort som bygger på PIV standard. ID06-kort emulerar MIFARE Classic för att stödja befintlig utrustning som används idag. Flera av våra ackrediterade applikationsleverantörer har dock valt att börja anpassa sina applikationer till den nya säkra standarden.

Den standard vi valt är en öppen standard, vilket inte låser in partners till en viss leverantör, utan tillåter nya innovationer som hjälper till att digitalisera arbetsplatser. Förutom ett nytt fysiskt kort så kommer det även ett Mobilt ID06-kort med samma höga säkerhet som det fysiska kortet.

I april tryckte vi ID06-kort med den nya standarden, vilket innebär ny teknik i kortet men också att merparten av kortet laser-printas, vilket ger ett säkert förändringsskydd. Utöver nytt kort och ny teknik kommer vi också med en säker anslutning av företag och individer.

Den 20 augusti i år öppnar vi upp för företag att ansluta sig till ID06 och för att börja beställa kort.

Bakgrundsfakta

CardPlus Sverige AB är en del av CardPlus Group. De övriga dotterbolagen till Group är CardPlus Oy (verksamhet kring plastkort) samt CardPlus Technologies (mobillösningar och IT-system).
År 2017 hade koncernen 25 anställda och omsättningen var 6,5 M€
Bolagets hemort är Esbo, Finland

78 000 företag är anslutna till ID06-systemet
790 000 individer har ett aktivt ID06-kort
5 ackrediterade leverantörer tillverkar ID06 kort
15 ackrediterade leverantörer tillhandahåller ID06 applikationer
Under våren 2018 kommer ID06-kortet att bytas ut till en säker standard

SHARE

Related Posts