Ympäristöpolitiikkamme

CardPlus Oy:n ympäristöön vaikuttavan toiminnan järjestelmällinen parantaminen keskittyy seuraaviin osa-alueisiin

  • Jätteen vähentäminen, lajittelu ja kierrättäminen
  • Energian kulutuksen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Logistiikan tehostaminen

Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 sertifioitu. Ympäristöpolitiikkamme perustana ovat ympäristöstandardi, alan standardit sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu osana jokaisen CardPlussalaisen työnkuvaan.

Keskeiset periaatteet

CardPlus Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövaikutukset, niiden vähentäminen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ovat tärkeä osa koko yhtiön toimintaa; niin myynti-, osto-, tuotanto-, varasto-, toimitus- kuin hallintotoiminnoissa.

Tavoitteemme on vähentää tuotantomme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia ja etsiä ympäristövaikutuksiltaan pienempiä vaihtoehtoja asiakkaillemme tarjottavaksi. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ehkäisemällä jätteen syntyä, ohjaamalla materiaalien palauttamista kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön sekä korvaamalla fosiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvalla energialla.

Otamme ympäristönäkökulman huomioon päätöksenteossa, henkilöstön koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa ja näin vastaamme haasteisiin, joita ympäristövaikutusten arviointi, asiakkaiden lisääntyvä kiinnostus ja yhteiskunnan muuttuvat vaatimukset asettavat.

Otamme ympäristöasiat tarkasti huomioon jo tuotesuunnittelussa. Haluamme pienentää ympäristökuormitusta ostotoimintamme tekemillä laadukkailla tuote-, pakkaus ja toimitusvalinnoilla. Vähennämme kuljetusten aiheuttamaa hiilidioksidikuormaa yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa suunnittelemalla kuljetukset mahdollisimman tarkasti.

Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa meitä kehittämään toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistamaan, että ympäristönäkökulma on keskeinen osa kaikkea tekemistämme.

Ota yhteyttä, vastaamme pikimmiten!

Yhteystietosi:

© 2024 CardPlus Finland