Ympäristöpolitiikkamme

CardPlus Oy:n ympäristöön vaikuttavan toiminnan järjestelmällinen parantaminen keskittyy seuraaviin osa-alueisiin

  • Jätteen vähentäminen, lajittelu ja kierrättäminen
  • Energian kulutuksen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Logistiikan tehostaminen

Keskeiset periaatteet

CardPlus Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan yhteistyössä yhteistyökumppaniensa kanssa noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristövaikutukset, niiden vähentäminen ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ovat tärkeä osa koko yhtiön toimintaa; niin myynti-, osto-, tuotanto-, varasto-, toimitus- kuin hallintotoiminnoissa.

Tavoitteemme on vähentää tuotantomme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia ja etsiä ympäristövaikutuksiltaan pienempiä vaihtoehtoja asiakkaillemme tarjottavaksi. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ehkäisemällä jätteen syntyä, ohjaamalla materiaalien palauttamista kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön sekä korvaamalla fosiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvalla energialla.

Otamme ympäristönäkökulman huomioon päätöksenteossa, henkilöstön koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa ja näin vastaamme haasteisiin, joita ympäristövaikutusten monimuotoisuus, asiakkaiden lisääntyvä kiinnostus ja yhteiskunnan muuttuvat vaatimukset asettavat.

Ympäristöpolitiikan perustana on ISO 14001 -ympäristöstandardi, alan standardit sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu osana jokaisen CardPlussalaisen työnkuvaan.

Otamme ympäristöasiat tarkasti huomioon jo tuotesuunnittelussa. Haluamme pienentää ympäristökuormitusta ostotoimintamme tekemillä laadukkailla tuote-, pakkaus ja toimitusvalinnoilla. Vähennämme kuljetusten aiheuttamaa hiilidioksidikuormaa yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa suunnittelemalla kuljetukset mahdollisimman tarkasti.

Ota yhteyttä, vastaamme pikimmiten!

Yhteystietosi:

© 2023 CardPlus Finland