Tietosuojaseloste: CardPlus Group Oy konsernin asiakkuudenhallinta


Johdanto


Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on CardPlus Group Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme toimia tehokkaasti organisaationa ja hoitaaksemme velvollisuutemme toimittajana. Henkilötietoja käsitellään hallinnollisissa, lakisääteisissä, tuki-, terveys- ja turvallisuustarkoituksissa. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa ja varmistamme ettei yksityisyytesi vaarannu.

Tämä tietosuojaseloste ei ole osa asiakassopimusta ja me päivitämme sitä tarvittaessa.


Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä säätelee laki yksityisyyden suojasta. Lain mukaan toimittaja saa mm. käsitellä vain sopimuksen tai asiakassuhteen toteuttamiseksi ja/tai hoitamiseksi kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät yrityksen liiketoimintaan ja/tai näiden palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen ja/tai myymiseen.


Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita:

henkilötiedot on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”)

henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa  yhteensopimattomalla tavalla (”käyttötarkoitussidonnaisuus”)

henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään  (”tietojen minimointi”)

henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”)

henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (”säilytyksen rajoittaminen”)

henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä
tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).

 

Rekisterinpitäjä
CardPlus Group Oy

Y-Tunnus 2302190-4

Koskelontie 23F

02920 Espoo

Puh. 020 741 7430

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
CardPlus Oy

Mikael Strang

tietosuojavastaava@cardplus.fi

Rekisterin nimi

CardPlus asiakasrekisteri

 

Voit lukea koko tietosuojaselosteen täältä.

Ota yhteyttä, vastaamme pikimmiten!

Yhteystietosi:

© 2024 CardPlus Finland